Wchodzą w życie unijne przepisy ws. usuwania treści terrorystycznych z Internetu

Wchodzą w życie unijne przepisy ws. usuwania treści terrorystycznych z Internetu

W poniedziałek 7 czerwca weszły w życie przełomowe regulacje prawa Unii Europejskiej dotyczące przeciwdziałania rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w Internecie. Platformy internetowe będą musiały w ciągu jednej godziny usunąć ze swoich portali treści terrorystyczne wskazane przez właściwe organy państw członkowskich. Przepisy te mają pomóc również przeciwdziałać rozpowszechnianiu ideologii ekstremistycznych w Internecie, co stanowi istotny element zapobiegania atakom i walki z radykalizacją postaw.

Nowe przepisy zawierają silne gwarancje, zapewniające pełne poszanowanie praw podstawowych, takich jak wolność wypowiedzi i informacji. Rozporządzenie nałoży również na platformy internetowe i organy krajowe obowiązek przejrzystości w zakresie informowania o ilości usuniętych treści terrorystycznych, środkach zastosowanych w celu identyfikacji i usunięcia treści, wynikach skarg i odwołań, a także liczbie i rodzaju kar nałożonych na platformy internetowe.

Państwa członkowskie będą mogły sankcjonować nieprzestrzeganie przepisów i decydować o wysokości kar, które będą proporcjonalne do charakteru naruszenia. Uwzględniona zostanie również wielkość platformy, tak aby nie nakładać zbyt wysokich kar w stosunku do jej wielkości. Państwa członkowskie i platformy internetowe oferujące usługi w Unii Europejskiej mają teraz rok na dostosowanie swoich procedur. Rozporządzenie stosuje się bowiem od dnia 7 czerwca 2022 r.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. promowania europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, powiedziała: „Dzięki tym przełomowym przepisom rozprawiamy się z rozprzestrzenianiem treści terrorystycznych w Internecie i urzeczywistniamy wspólnotową wizję Unii Bezpieczeństwa. Od tej pory platformy internetowe będą miały godzinę na usunięcie z sieci treści terrorystycznych, dzięki czemu ataki takie jak ten w Christchurch nie będą mogły być wykorzystywane do zanieczyszczania ekranów i umysłów. Jest to ogromny kamień milowy w europejskiej walce z terroryzmem i radykalizacją postaw”.

Unijna Komisarz do spraw wewnętrznych, Ylva Johansson, dodała: „Natychmiastowe usunięcie treści terrorystycznych ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania terrorystów przed wykorzystywaniem Internetu do rekrutacji i zachęcania do ataków oraz do gloryfikowania popełnianych przez nich przestępstw. Równie ważna jest ochrona ofiar i ich rodzin przed ponownym zetknięciem się z przestępstwami w Internecie. Rozporządzenie ustanawia jasne zasady i obowiązki dla państw członkowskich i platform internetowych, chroniąc wolność słowa w uzasadnionych przypadkach”.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: