Od 1 maja zmiany w mandatach karnych

Od 1 maja zmiany w mandatach karnych

W środę 17 kwietnia 2019 r., ukazał się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Zmiana rozporządzenia wymuszona została nowelizacją ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2077), która dokonała z kolei zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie postępowania mandatowego. Od 1 maja 2019 r. funkcjonariusz nakładający grzywnę będzie musiał nie tylko wskazać jej wysokość, kwalifikację prawną wykroczenia, jego datę i miejsce, poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy, ale i określić zachowanie stanowiące wykroczenie.

Nowelizacja wprowadza również obowiązek doręczenia mandatu zaocznego sprawcy, a nie jak dotąd jedynie poprzez pozostawienie go w miejscu dogodnym do niezwłocznego odbioru przez sprawcę. Wydłużony do 14 dni termin uiszczenia grzywny wymusił konieczność zmiany sposobu obliczania tego terminu. Liczony będzie od dnia wystawienia mandatu lub od dnia jego doręczenia.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: