Nadchodzą zmiany w procesie karnym

We wtorek 19 lutego 2019 r., Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Wśród proponowanych zmian znalazła się m.in. likwidacja obowiązku odczytywania przez sędziów wyroków przy pustej sali, a także wyliczania podczas rozprawy wszystkich dokumentów. Uzasadniona nieobecność oskarżonego, np. poprzez zwolnienie lekarskie, nie będzie już stanowić przeszkody do kontynuowania procesu.

Liczne zmiany przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości mają unowocześnić proces karny i znacząco go odkurzyć. Sędziowie będą sporządzać uzasadnienia wyroków na urzędowych formularzach, co ma pomóc stronom w ich zrozumieniu. Wniosek dowodowy, czy to w postaci dołączenia do procesu dokumentu, czy powołania świadka, złożony po upływie ustawowego terminu nie będzie mógł już zostać uwzględniony. Wyjątkiem będzie tylko sytuacja, gdy taki dowód mógłby się okazać kluczowy dla orzeczenia o odpowiedzialności karnej sprawcy.

Ministerstwo chce uprościć proces poprzez zdjęcie z sędziów obowiązku odczytywania orzeczeń podczas posiedzeń sądu, na których nikt się nie zjawił. Dziś muszą to robić, mimo iż sala jest pusta. Podobnie będzie z aktami. Sędziowie zobligowani są do odczytywania podczas rozprawy wszystkich protokołów i dokumentów o mocy dowodowej. Po zmianach, po zamknięciu przewodu sądowego dokumenty te zostaną uznane za ujawnione, bez konieczności ich odczytywania.

Wśród istotnych novum wymienić należy rezygnację z konieczności przesłuchań wszystkich pokrzywdzonych. Dziś organy ścigania muszą przesłuchać w trakcie prowadzonego dochodzenia lub śledztwa wszystkich pokrzywdzonych, a przy przestępstwach dotykających kilkadziesiąt, czy kilkaset osób to znacząco spowalnia postępowania przygotowawcze, podczas gdy w rzeczywistości zeznanie setnego pokrzywdzonego w tej samej sprawie nie wiele do niego wnoszą.

Inną zmianą, mającą wpłynąć na likwidację przewlekłości procesu karnego, jest dopuszczenie możliwości przesłuchania przybyłych na rozprawę świadków i przeprowadzenia w jej trakcie innych dowodów, bez względu na przyczynę nieobecności którejkolwiek ze stron. W obecnym stanie prawnym, sąd musi wyznaczyć kolejny termin rozprawy, gdy np. obrońca przedłoży sądowi zwolnienie lekarskie oskarżonego.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: