Czy sprawa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału znajdzie w końcu swoje rozwiązanie? Czy będzie ono pozytywne dla osób

We wtorek 19 lutego 2019 r., Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Wśród proponowanych zmian znalazła się m.in.