Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy antylichwiarskiej

W czwartek 14 lutego 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało autorski projekt ustawy, ograniczający swobodę kreowania umów pożyczkowych i sprzedaży na raty. Nowelizacja ma chronić Polaków przed lichwą.

Zmiany mają uchronić obywateli przed popadaniem w pętlę zadłużenia, wskutek zawierania przez podmioty profesjonalne klauzul nakładających na konsumentów ogromne koszty, kary, odsetki w umowach pożyczek, czy umowach zakupów spłat na raty. Wprowadzone zostaną limity dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych. Ewentualna marża, prowizje nie będą mogły przekroczyć 45% wartości nabywanego dobra w skali roku i 32,5% przy zakupie rozłożonym na raty na okres półroczny, a maksymalne odsetki będą mogły nadal wynieść 10% w skali roku.

Przy tzw. chwilówkach również będzie obowiązywał 45% limit dodatkowych opłat w skali roku i 22% limit dla umów pożyczek zawartych na okres do 1 miesiąca. Odsetki pozostaną na poziomie 10% w skali roku. Nie będzie również dowolności w ustalaniu zabezpieczenia spłaty na nieruchomości. Obciążenie hipoteką będzie dopuszczalne tylko do kwoty udzielonej pożyczki, powiększonej maksymalnie o 45%.

45% limit naliczania dodatkowych opłat obowiązywać będzie także banki przy udzielaniu pożyczki konsumenckiej. Dla umów cywilnoprawnych wyniesie on 25%.

Nowe przepisy radykalnie zmienią zasady karania lichwiarzy. Aktualnie do skazania na karę pozbawienia wolności udzielającego takiej pożyczki, niezbędne jest udowodnienie, że wiedział on, iż osoba zaciągająca pożyczkę jest w trudnej sytuacji życiowej, a zatem w położeniu przymusowym. Po zmianach, od 3 miesięcy do 5 lat więzienia grozić będzie temu, kto w zakresie spłaty pożyczki zażąda odsetek w wysokości dwukrotnie przewyższającej dopuszczalny limit.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: