Ekonomiczne uzasadnienie przekształceń a obniżanie podatków

Ekonomiczne uzasadnienie przekształceń a obniżanie podatków

Przekształcenia spółek motywowane są często optymalizacją finansową własnego biznesu. Biorąc pod uwagę proces przekształcenia, należy mieć na uwadze przede wszystkim jego skutki podatkowe.

Każda firma funkcjonująca w polskim obrocie gospodarczym jest uprawniona do dokonania przekształcenia, czyli do zmiany swojej obecnej formy prawnej w inną. Przedsiębiorcy decydują się na tę operację z różnych względów – nierzadko dochodzi do sytuacji, w której są wręcz zmuszeni do reorganizacji formy prawnej z uwagi na nowe obowiązki nakładane przez prawo. Transformacja firmy może być także motywowana optymalizacją finansową własnego biznesu i jego rozwojem. Dlatego też biorąc pod uwagę proces przekształcenia, należy uwzględnić przede wszystkim jego skutki podatkowe. Podpowiadamy, na jakie zmiany warto się zdecydować.

Kto może przekształcić swoją firmę?

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna mogą być przekształcone w inną spółkę handlową. Czyli zarówno spółka osobowa ma prawo przekształcać się w kapitałową, jak i na odwrót, a także osobowa w osobową oraz kapitałowa w kapitałową. Na te operacje pozwalają przepisy polskiego Kodeksu spółek handlowych. Ponadto polskie prawo dopuszcza transformacje jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej (z pewnymi obostrzeniami).

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową nie powoduje zmniejszenia obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą a wręcz przeciwnie – spółki kapitałowe są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednak takie rozwiązanie jest chętnie wybierane przez firmy z powodu mniejszego osobistego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wspólnik w spółce kapitałowej nie odpowiada bowiem własnym majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Dużo ciekawszą konfiguracją jest reorganizacja spółki kapitałowej w osobową.

Przyjrzymy się dokładniej transformacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Jest ona niezmiennie bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej pod względem podatkowym, ponieważ – jak zostało wspomniane – spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Spółka ta jest opodatkowana tylko jednorazowo – płaci wyłącznie PIT, w odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą najpierw nałożono obowiązek zapłaty CIT, a następnie wspólników zobligowano do PIT przy wypłacie dywidendy.

Transakcje obejmujące aport lub sprzedaż przedsiębiorstwa jako forma przekształceń

Dopuszczalne jest także przekształcenie majątkowe spółki w wyniku sprzedaży albo aportu całego przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części (tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa). Cała operacja może okazać się bardzo korzystna podatkowo w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych. Przeprowadzona bez udziału doświadczonych doradców może jednak wzbudzić zainteresowanie fiskusa.

W sytuacji sprzedaży albo aportu dochodzi do ujawnienia wartości firmy, która regulowana jest przez odpowiednie przepisy podatkowe, pozwalające na jej amortyzację (obniżenie dochodu) u nabywcy przedsiębiorstwa. Dodatkowo przepisy podatkowe dotyczące aportów przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie przewidują ich opodatkowania w momencie dokonywania aportu. Co do zasady, takie transakcje powinny być neutralne podatkowo, aby nie utrudniać przekształceń spółek.

Aby takie transakcje nie wzbudziły zainteresowania organów podatkowych i nie zostały uznane przez nie za obejście prawa, powinny być przeprowadzone w warunkach rynkowych. Oznacza to, że wartość firmy nie może być kreowana sztucznie, czyli nie powinna przewyższać jej faktycznej wartości. Organy podatkowe stosowały w ostatnim czasie klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania w przypadku nieuzasadnionego dzielenia operacji lub angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego.

Zaufana kancelaria podatkowa doradzi, na jaką formę przekształcenia powinien zdecydować się przedsiębiorca, a także pozwoli uniknąć sporów z fiskusem.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku

oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: