Połączenie spółek kapitałowych zasadniczo może zostać dokonane na dwa sposoby – w drodze inkorporacji lub konsolidacji.

Przekształcenia spółek motywowane są często optymalizacją finansową własnego biznesu. Biorąc pod uwagę proces przekształcenia, należy mieć na uwadze przede wszystkim