Nowe wytyczne Unii dla państw członkowskich w kwestii honorowania paszportów COVID-owych w podróżach lotniczych

Nowe wytyczne Unii dla państw członkowskich w kwestii honorowania paszportów COVID-owych w podróżach lotniczych

Nowe wytyczne Unii dla państw członkowskich w kwestii honorowania paszportów COVID-owych w podróżach lotniczych

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2021 r. unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, Komisja Europejska wydała wytyczne dla państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące najlepszych sposobów sprawdzania przed podróżą osób posiadających takie „paszporty”, zapewniając w ten sposób pasażerom linii lotniczych i personelowi możliwie jak najsprawniejszy przebieg podróży.

Nieobowiązkowy unijny certyfikat cyfrowy COVID stanowi dowód szczepienia, pokazuje, czy dana osoba ma negatywny wynik testu na SARS-COV-2 lub czy wyleczyła się z COVID-19. Dlatego unijny paszport COVID ma zasadnicze znaczenie dla przywrócenia bezpiecznego podróżowania. Ponieważ w okresie letnim wzrośnie liczba pasażerów, konieczne będzie sprawdzenie większej liczby certyfikatów. Sektor lotniczy jest tym szczególnie zaniepokojony, ponieważ na przykład w lipcu ruch lotniczy ma osiągnąć ponad 60 proc. poziomu z 2019 r., a w późniejszym okresie będzie jeszcze wzrastał.

Obecnie sposób i częstotliwość kontroli certyfikatów pasażera zależy od miejsca odlotu, przejazdu i przylotu posiadacza certyfikatu. Lepiej skoordynowane podejście pomogłoby uniknąć zatorów w portach lotniczych oraz niepotrzebnego stresu dla pasażerów i personelu.

Komisarz ds. transportu, Adina Vălean, stwierdziła: „Czerpanie pełnych korzyści z unijnego certyfikatu Digital COVID wymaga harmonizacji protokołu weryfikacji. Współpraca na rzecz systemu „jednego okienka” do sprawdzania certyfikatów zapewni pasażerom w całej Unii bezproblemowe podróżowanie”.

W celu uniknięcia powielania, tj. przeprowadzania kontroli przez więcej niż jeden podmiot (przewoźników lotniczych, organy publiczne, itp.), Komisja Europejska zaleca wprowadzenie „jednostopniowego” procesu weryfikacji przed odlotem, obejmującego koordynację działań organów, portów lotniczych i linii lotniczych. Ponadto państwa członkowskie UE powinny zadbać o to, by weryfikacja odbywała się jak najwcześniej, a najlepiej jeszcze przed przybyciem pasażera do portu lotniczego odlotu. Powinno to zapewnić sprawniejszą podróż i mniejsze obciążenie dla wszystkich zaangażowanych stron.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: