W wyniku dialogu Komisji Europejskiej z krajowymi organami ochrony konsumentów, 16 dużych linii lotniczych zobowiązało się do lepszego informowania pasażerów

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2021 r. unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, Komisja Europejska wydała wytyczne dla państw członkowskich