Kredyty gospodarcze


Kredyty gospodarcze

Kredyty gospodarcze stanowią produkt bankowy adresowany do przedsiębiorców. Środki pozyskane za pomocą takiego kredytu mogą zostać przeznaczone na cele związane z działalnością gospodarczą takie, jak zakup środków trwałych, koszty ekspansji na nowe rynki, pozyskanie niezbędnego know how albo też zatrudnienie nowych pracowników.

Kredyty gospodarcze w ofercie banków

Eurokredyt w Banku Współpracy Europejskiej
"Kredyt udzielany jest zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami kredytowymi. Umowa kredytowa przewiduje cesję na Bank Współpracy Europejskiej S.A. wierzytelności z umowy o dofinansowanie, zawartej pomiędzy kredytobiorcą i PARP. Przekazane przez PARP do Banku środki – po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji – będą wykorzystane na spłatę całości lub części udzielonego kredytu inwestycyjnego."

Kredyty gospodarcze w PTF Banku
"24 października 2005 – należący do Santander Consumer PTF Bank S.A. wprowadził kredyty gospodarcze na finansowanie stanów magazynowych specjalnie dedykowane dilerom i komisantom. Oferta uwzględnia specyfikę sprzedaży samochodów i nie można jej porównać ze zwykłym kredytem obrotowym oferowanym przez banki uniwersalne."

Kredyty gospodarcze na działalność rolniczą w Wielkopolskim Banku Spółdzielczym
"O KREDYTY GOSPODARCZE na działalność rolniczą wnioskować mogą osoby posiadające gospodarstwo rolne, prowadzące działalność rolniczą. Do wniosku kredytowego niezbędne jest dołączenie następujących dokumentów: (1) nakazu płatniczego z Urzędu Gminy; (2) zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa; (3) w przypadku rolnika z gminy innej niż Łubowo – zaświadczenia z banku, w którym posiada on rachunek bieżący."

Przed użyciem strony "Kredyty gospodarcze" proszę pamiętać o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu"

>>> POWRÓT
do zestawienia produktów finansowych w ofercie polskich banków

Oceń ten artykuł: