Zamknięte fundusze inwestycyjne


Zamknięte fundusze inwestycyjne

Fundusze zamknięte to w prawie polskim jedna z trzech podstawowych kategorii funduszy inwestycyjnych, obok funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Różnice w stosunku do innych rodzajów funduszy

Podstawowa różnica między otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi polega na tym, że fundusze zamknięte nie odkupują na bieżąco swoich jednostek uczestnictwa od ich posiadaczy, ale czynią to wyłącznie w sytuacjach określonych w statucie.

Z punktu widzenia inwestora fundusz zamknięty może więc stanowić inwestycję znacznie mniej płynną. Tym niemniej, dzięki takiemu modus operandi fundusze zamknięte zapewniają sobie znacznie większą stabilność posiadanego kapitału niż fundusze otwarte, które muszą na bieżąco reagować na żądania odkupienia jednostek uczestnictwa. Z tej przyczyny fundusze zamknięte mogą również sięgać po znacznie szerszą paletę instrumentów inwestycyjnych. Oprócz konwencjonalnych akcji, obligacji i lokat inwestują np. w nieruchomości, transakcje terminowe, prawa pochodne, waluty czy udziały spółek z o.o.

ETFs (Exchange Traded Funds)

Zgodnie z przepisami prawa polskiego fundusz inwestycyjny zamknięty emituje publiczne certyfikaty inwestycyjne albo niepubliczne certyfikaty inwestycyjne (to, czy emitowane przez fundusz certyfikaty są publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi, czy niepublicznymi certyfikatami inwestycyjnymi, określa statut funduszu).

W pierwszym wypadku pojawia się dla inwestorów dodatkowa możliwość zdyskontowania zysków z inwestycji w postaci zbycia certyfikatów inwestycyjnych innym inwestorom na giełdzie papierów wartościowych (fundusze których certyfikaty są notowane na giełdzie zwane są EFT co stanowi skrót od Exchange Traded Funds).

Według stanu na styczeń 2007 r. na giełdzie w Warszawie notowane było ponad trzydzieści różnych EFT.

Zamknięte fundusze inwestycyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1

Nazwa Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu ARKAFRN12
2

Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu ARKAGIZ07
3

Nazwa Funduszu BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
Nazwa certyfikatu BPHFIZBI4
4

Nazwa Funduszu BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
Nazwa certyfikatu BPHFIZBI5
5

Nazwa Funduszu BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6
Nazwa certyfikatu BPHFIZBI6
6

Nazwa Funduszu BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW
Nazwa certyfikatu BPHFIZDS
7

Nazwa Funduszu BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1
Nazwa certyfikatu BPHFIZBI1
8

Nazwa Funduszu BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2
Nazwa certyfikatu BPHFIZBI2
9

Nazwa Funduszu BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3
Nazwa certyfikatu BPHFIZBI3
10

Nazwa Funduszu BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomosci
Nazwa certyfikatu BPHFIZSN
11

Nazwa Funduszu BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Pro Lokata
Nazwa certyfikatu BPHPROLOK
12

Nazwa Funduszu DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu
Nazwa certyfikatu DWSFIZSW
13

Nazwa Funduszu ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji
Nazwa certyfikatu INGFIZA08
14

Nazwa Funduszu ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu
Nazwa certyfikatu INGFIZS08
15

Nazwa Funduszu KB Kapitał PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu KBKPFIZ
16

Nazwa Funduszu KB Kapitał Plus II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu KBKP2FIZ
17

Nazwa Funduszu KB Kapitał Plus III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu KBKP3FIZ
18

Nazwa Funduszu KB Klik Ameryka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu KBKLAMFIZ
19

Nazwa Funduszu KB Klik Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu KBKEURFIZ
20

Nazwa Funduszu KBC BYKI I NIEDZWIEDZIE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu KBCBINFIZ
21

Nazwa Funduszu KBC DOLAR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu KBCDOLAR
22

Nazwa Funduszu KBC ELITA FUNDUSZ INWESTYCYJNY Zamknięty
Nazwa certyfikatu KBCELIFIZ
23

Nazwa Funduszu KBC ELITA II FIZ
Nazwa certyfikatu KBCEIIFIZ
24

Nazwa Funduszu KBC INDEKS NIERUCHOMOŚCI FIZ
Nazwa certyfikatu KBCINRFIZ
25

Nazwa Funduszu KBC INDEX SWIATOWYCH NIERUCHOMOSCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu KBCISNFIZ
26

Nazwa Funduszu KBC KLIK PLUS FIZ
Nazwa certyfikatu KBCKLPFIZ
27

Nazwa Funduszu KBC PLUS FIZ
Nazwa certyfikatu KBCPLSFIZ
28

Nazwa Funduszu KBC Zloty Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu KBCZDRFIZ
29

Nazwa Funduszu PKO/CREDIT SUISSE BEZP.LOK.I FIZ
Nazwa certyfikatu PKOCSBL1
30

Nazwa Funduszu SECUS I FIZ AKTYWOW NIEPUBLICZN.
Nazwa certyfikatu SECUSIFIZ
31

Nazwa Funduszu SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierow Dluznych
Nazwa certyfikatu SLOKATAFIZ
32

Nazwa Funduszu SKARBIEC-PROFIT PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Nazwa certyfikatu SPROFITFIZ
33

Nazwa Funduszu SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOSCI FIZ
Nazwa certyfikatu SRNFIZ

Nota prawna: Przed użyciem strony "Zamknięte fundusze inwestycyjne" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: