QUERCUS Wheat lev – czyli 200% pszenicy

QUERCUS typu lev

Subfundusze QUERCUS lev, QUERCUS Gold lev i QUERCUS Wheat lev pozwalają osiągnąć ekspozycję 200% na akcje polskich spółek, złoto, ropę naftową i pszenicę.

Dzienne zmiany procentowe wartości jednostek uczestnictwa tych subfunduszy powinny odzwierciedlać dwukrotność procentowych zmian indeksu WIG20, ceny złota, ropy naftowej i pszenicy.

Subfundusze typu lev mogą być wykorzystywane przy trendach wzrostowych na rynkach akcji i surowców.

Warto pamiętać, że w okresie spadków na rynkach inwestycje w tego typu subfundusze wiążą się z wysokim ryzykiem poniesienia strat.

QUERCUS Wheat lev – czyli 200% pszenicy

Produkt indeksowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian ceny pszenicy z dźwignią 2x.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na pszenicę notowane na giełdzie Chicago Board of Trade. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen pszenicy, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS Wheat short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek pszenicy w zakresie od -100% do +200%.

Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym niż w przypadku funduszy surowcowych i akcji.

Benchmark: dwukrotność zmian ceny pszenicy w ujęciu procentowym, liczona na podstawie dziennych zmian kursu kontraktów futures na pszenicę Wheat Futures o dacie wygasania poniżej jednego roku, notowanych na giełdzie Chicago Board of Trade

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: