QUERCUS lev – czyli 200% akcji

QUERCUS typu lev

Subfundusze QUERCUS lev, QUERCUS Gold lev i QUERCUS Wheat lev pozwalają osiągnąć ekspozycję 200% na akcje polskich spółek, złoto, ropę naftową i pszenicę.

Dzienne zmiany procentowe wartości jednostek uczestnictwa tych subfunduszy powinny odzwierciedlać dwukrotność procentowych zmian indeksu WIG20, ceny złota, ropy naftowej i pszenicy.

Subfundusze typu lev mogą być wykorzystywane przy trendach wzrostowych na rynkach akcji i surowców.

Warto pamiętać, że w okresie spadków na rynkach inwestycje w tego typu subfundusze wiążą się z wysokim ryzykiem poniesienia strat.

QUERCUS lev – czyli 200% akcji

Produkt indeksowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev, który odzwierciedla dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20 (dźwignia 2x).

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na rynek akcji większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200%.

Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym niż w przypadku funduszy akcji.

Benchmark: 100% WIG20lev

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: