QUERCUS Gold lev – czyli 200% złota

QUERCUS typu lev

Subfundusze QUERCUS lev, QUERCUS Gold lev i QUERCUS Wheat lev pozwalają osiągnąć ekspozycję 200% na akcje polskich spółek, złoto, ropę naftową i pszenicę.

Dzienne zmiany procentowe wartości jednostek uczestnictwa tych subfunduszy powinny odzwierciedlać dwukrotność procentowych zmian indeksu WIG20, ceny złota, ropy naftowej i pszenicy.

Subfundusze typu lev mogą być wykorzystywane przy trendach wzrostowych na rynkach akcji i surowców.

Warto pamiętać, że w okresie spadków na rynkach inwestycje w tego typu subfundusze wiążą się z wysokim ryzykiem poniesienia strat.

QUERCUS Gold lev – czyli 200% złota

Produkt indeksowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian ceny złota z dźwignią 2x.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.  

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen złota, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS Gold short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek złota w zakresie od -100% do +200%.  

Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym niż w przypadku funduszy surowcowych i akcji. 

Benchmark: dwukrotność zmian ceny złota w ujęciu procentowym, liczona na podstawie dziennych zmian kursu kontraktów futures na złoto GC Gold Contract o dacie wygasania poniżej jednego roku, notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: