ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości

ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
  • Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych oraz innych walutach regionu CEE, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej działających głównie w sektorze budownictwa i nieruchomości.
  • Za spółki sektora budownictwa i nieruchomości uznajemy spółki świadczące usługi budowlane, produkujące materiały budowlane, inwestujące w nieruchomości lub zarządzające nieruchomościami.
  • Zarządzający funduszem wybierają akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.

Dane aktualne na dzień: 03.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: