AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ

AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ

Wobec dużego zainteresowania ze strony inwestorów, dobrych perspektyw rynku wierzytelności oraz w oparciu o praktyczną wiedzę i osiągnięty sukces w zarządzaniu funduszem AGIO Wierzytelności NS FIZ (fundusz w czerwcu br. wypłacił 10% "kupon" oraz osiągnął za 12 m-cy stopę zwrotu na poziomie 12,26%), Towarzystwo postanowiło o uruchomieniu bliźniaczego funduszu – AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ.

Podobnie jak AGIO Wierzytelności, AGIO Wierzytelności PLUS NSFIZ będzie nabywał od banków, ubezpieczycieli, operatorów telekomunikacyjnych, zakładów energetycznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej nieobsługiwane portfele kredytów (w tym hipoteczne), pożyczek i należności, tzw. portfele wierzytelności. Cechą nabywanych portfeli do windykacji jest mierzalna i powtarzalna stopa zwrotu. Do Funduszu nabywane będą wyłącznie portfele zbadane, o dobrej jakości i znanej teoretycznej stopie zwrotu. W celu zapewnienia jeszcze lepszej obsługi portfeli wierzytelności, zarządzanie pakietami wierzytelności nowego Funduszu Towarzystwo powierzyło aż trzem renomowanym partnerom (EOS KSI Sp. z o.o., EGB SA, FOR-NET SA), którzy posiadają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie i  których  kompetencje potwierdzone są licencjami KNF.

AGIO Wierzytelności PLUS zostaje utworzony na czas nieokreślony, a pierwsze całkowite wyjście (limitowane max 20% WAN funduszu) będzie możliwe już po 2 latach od momentu nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Emisje certyfikatów inwestycyjnych dla osób fizycznych będą miały miejsce do końca 2014 roku, po czym nastąpi podział certyfikatów. Począwszy od stycznia 2015 fundusz każdego roku, na żądanie uczestnika, poprzez częściowe odkupienie certyfikatów, będzie wypłacał "kupony" o wartości do 10% wartości początkowej certyfikatów inwestycyjnych 001 serii.

Dane aktualne na dzień 19.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: