AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest produktem o charakterze "dywidendowym", co oznacza, że dzieli się zyskiem z Inwestorami w czasie trwania funduszu.

AGIO Wierzytelności NS FIZ będzie nabywał od banków, ubezpieczycieli, operatorów telekomunikacyjnych, zakładów energetycznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej nieobsługiwane portfele kredytów, pożyczek i należności, tzw. portfele wierzytelności. Podmiotem obsługującym proces windykacji (serwiserem funduszu) będzie FOR-NET S.A. Spółka ta przyjęła do windykacji wierzytelności o wartości nominalnej ok. 2 mld zł, co plasuje ją w pierwszej dziesiątce firm windykacyjnych w Polsce.

Cechą nabywanych portfeli do windykacji jest mierzalna i powtarzalna stopa zwrotu. Do Funduszu nabywane będą wyłącznie portfele zbadane, o dobrej jakości i znanej teoretycznej stopie zwrotu. Spłata przez dłużników w procesie windykacji wierzytelności powoduje stopniowe uwalnianie w funduszu gotówki co pozwala na realizację części zysku w trakcie trwania funduszu i wypłatę do 10% "kuponów".

Przez pierwsze 4 lata trwania Fundusz w każdym roku będzie wypłacał "kupon" w wysokości maksymalnie 10% początkowej wartości certyfikatów inwestycyjnych, po 3 roku Towarzystwo może podjąć decyzję o wypłacie "kuponu" większego niż 10% Towarzystwo będzie dążyło do wypłacania każdego roku kuponu o maksymalnej wartości 10%. Wypłata kuponu jest niezależna od wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych i będzie następowała z bieżących spływów z windykowanych portfeli. Po 5 roku nastąpi likwidacja funduszu i wypłata całości zgromadzonych w nim środków.

Historia wycen AGIO Wierzytelności

Data WycenyWartość CI (PLN)1Zmiana 2 
31-07-20123200 000.00
09-08-20124200 421.27         0.21% 
31-08-2012200 646.19         0.11%        
28-09-2012201 364.43         0.36%        
31-10-2012206 143.84         2.37%
30-11-2012206 336.26         0.09%
31-12-2012207 365.59         0.50%
31-01-2013209 280.61         0.92%
28-02-2013215 070.83         2.77%
31-03-2013221 639.08         3.05%
30-04-2013222 839.20         0.54%
31-05-20135226.73         1.75%

1 Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na Certyfikat danej serii.

2 Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 wynosiła 200 000.00 PLN

3 Wycena związana z pierwszą emisją Certyfikatów Inwestycyjnych.

4 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu.

5 Wycena na dzień podziału Certyfikatów Inwestycyjnych.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: