Fundusze hedgingowe (hedżingowe)

Aktualności z rynku funduszy hedgingowych

Fundusze hedgingowe (hedżingowe)

Celem funduszy hedgingowych jest osiąganie zysku nie tylko na wzrostach ale i na spadkach rynku, co jest uzyskiwane przez przesunięcie akcentu z inwestycji w akcje na inwestycje w instrumenty pochodne oraz na inne, niekonwencjonalne strategie inwestycyjne, oparte m.in. na zautomatyzowanych systemach inwestycyjnych.

Według danych Hedge Fund Research w trzecim kwartale 2006 r. na świecie istniało około dziewięć tysięcy hedginowych, które zarządzały aktywami o łącznej wartości 1,2 biliona dolarów (w porównaniu z 39,9 miliarda dolarów, którymi zarządzały w 1990 r.).

W co inwestują fundusze hedgingowe?

Większość funduszy hedgingowych działa w oparciu o "multistrategie" stanowiące zaprzecznie filozofii "polityk inwestycyjnych", jakie z mocy prawa muszą przyjmować klasyczne fundusze inwestycyjne. Polityka taka jest sztywnym gorsetem narzuconym zarządzającym i powoduje, że np. fundusz obligacji dolarowych zawsze musi inwestować w obligacje skarbowe, korporacyjne czy municypalne o określonym ratingu i denominowane w dolarach, nawet jeśli wahania kursu USD/PLN w oczywisty sposób powodują, że inwestor złotówkowy nie może na takiej strategii zarobić. Dlatego średniej klasy spekulant, który w styczniu 2006 r. kupił akcje Energopolu mógł przez rok zarobić ok. 670 % – podczas, gdy bardzo wysoko oceniany fundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus od sierpnia 2002 r. do końca października 2006 r. zyskał w przeliczeniu na złotówki zaledwie ok. 6,3 %. Z drugiej strony istnienie jednoznacznych i wiążących dla zarządzających strategii inwestycyjnych zwiększa jednak przewidywalność funduszu, co czyni z nich dużo bardziej właściwe narzędzia do lokowania kapitału dla przeciętnych inwestorów.

Natomiast fundusze hedgingowe zazwyczaj szukają swojej szansy wszędzie tam, gdzie pojawia się okazja do uzyskania wysokich stóp zwrotu. Dlatego w ich portfelach inwestycyjnych znajdują się obok siebie akcje spółek giełdowych i zamierzających wejść na giełdę (tzw. "pre-IPO"), udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, instrumenty pochodne oparte na walutach, indeksach giełdowych, ale również inwestycje w całkowicie materialne dobra, jak nieruchomości czy surowce.

Ile zarabiają fundusze hedgingowe?

Uśredniając wyniki wszystkich instytucji tego rodzaju stwierdzimy, że nie jest prawdą jakoby fundusze hedgingowe zawsze zarabiały więcej niż standardowe otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne. Przykładowo, wedle danych Hedge Fund Research w październiku 2006 r. średnia roczna stopa zwrotu funduszy hedgingowych wyniosła 9,22 %, co nie jest wynikiem szokującym na tle indeksu giełdowego Standard & Poor’s 500, który w tym samym czasie wzrósł o 12%.Tym niemniej z całą pewnością zarabiają one w inny sposób i dlatego ich udział w portfelu inwestycyjnym zwiększa jego odporność na gwałtowne zmiany sytuacji na giełdach papierów wartościowych i wahania wyceny papierów skarbowych.

Nie ulega także wątpliwości, że w rękach dobrego zarządzającego wieloletnie wyniki funduszy private equity i hedgingowych przekraczają osiągnięcia otwartych funduszy inwestycyjnych. Do legendy przechodzą wypadki, gdy fundusze tego rodzaju potrafiły zarobić astronomiczne kwoty na przestrzeni krótkich odcinków czasu. Warto w tym miejscu wymienić choćby Atticus Capital, który w ciągu jednego listopadowego dnia 2006 r. zarobił więcej niż 600 milionów dolarów oraz fundusz Quantum, który w 1992 r. zyskał prawie miliard dolarów na spekulacyjnym ataku na kurs funta (jak podaje Nicholas Dunbar w "Alchemii Pieniądza" inwestorzy, którzy zainwestowaliby 1000 dolarów w pierwszym roku działalności funduszu Quantum, otrzymaliby w 2000 r. ponad 3 miliony dolarów).

Jak skorzystać z oferty funduszy hedgingowych?

Z uwagi na bardzo wysokie progi minimalnych inwestycji, fundusze hedgingowe nie pozyskują kapitału w taki sposób jak otwarte fundusze inwestycyjne i dlatego odpowiedników ich jednostek uczestnictwa nie można nabyć w domach maklerskich albo innych instytucjach zajmujących się obsługą masowego klienta. Na rynku polskim pewien wyjątek stanowi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Superfund, które prowadzi oficjalnie zarejestrowany fundusz Superfund SFIO inwestujący wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu hedgingowego Superfund SICAV EUR.

Spośród "klasycznych" funduszy inwestycyjnych, które są dostępne w Polsce najbliższe ofertom typu hedge produkty są dostępne w Opera TFI oraz Investors TFI, które jednak można określić bardziej precyzyjnie jako fundusze alternatywne niż jako fundusze hedgingowe.

>>> więcej informacji
na temat FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Chcesz zainwestować w fundusze hedgingowe Superfund?

Deutsche Bank PBC S.A. udostępnia największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał ten bank za nr 1 na polskim rynku private bankingu.

Jeśli wyślesz poniższy formularz kontaktowy, to w ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty i umówić spotkanie. Po wysłuchaniu go podejmiesz ostateczną decyzję czy chcesz skorzystać z usług Deutsche Bank PBC. Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:

CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji – oczekuję porady w tym zakresie

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Union Investment
Interesują mnie fundusze Allianz

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.). "

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Linki odnośnie funduszy hedgingowych

Raporty na 2006 r. z rynku funduszy hedgingowych

Wybrane rynki na których fundusze inwestują:
Fundusze hedgingowe na rynkach azjatyckich
Fundusze hedgingowe na rynkach amerykańskich
Fundusze hedgingowe na Bliskim Wschodzie

Wybrane jurysdykcje w których fundusze mają siedziby:
Fundusze hedgingowe na Kajmanach
Fundusze hedgingowe na Isle of Man
Fundusze hedgingowe na Wyspie Guernsey
Fundusze hedgingowe na Wyspie Jersey
Fundusze hedgingowe w Luksemburgu

European Central Bank: Large EU banks’ exposures to hedge funds

Alternative Asset Center
Alternative Asset Center (AAC) products and services offer you cost effective solutions to sourcing Hedge Fund and Fund of Hedge Fund information.

The European Hedge Fund Industry
EuroHedge provide exclusive, detailed business intelligence about the rapidly expanding European hedge fund industry.

Hedge Fund Research
Comprised of over 5000 funds, HFR Database is the largest data source commercially available.

Oceń ten artykuł: