Warunki mieszkaniowe – gdzie jest najlepiej?

Warunki mieszkaniowe - gdzie jest najlepiej

Warunki mieszkaniowe - gdzie jest najlepiej

Warunki mieszkaniowe – gdzie jest najlepiej? [RANKING]

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przygotowali nowe wydanie rankingu. Jak się okazuje warunki mieszkaniowe poprawiają się nie tylko w miastach będących liderami.

Wstępne wyniki najnowszego Spisu Powszechnego potwierdzają, że warunki mieszkaniowe Polaków przez ostatnie lata mocno się zmieniły. Wystarczy wspomnieć, że w 2021 r. liczba mieszkań (lokali i domów) była o 12,6% większa niż 10 lat wcześniej.

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przyjrzeć się dostępnym informacjom GUS, opublikowanym w październiku 2021 r. (stan na koniec 2020 r.) i przygotować kolejny ranking warunków mieszkaniowych na terenie miast liczących co najmniej 20 000 mieszkańców. Ta analiza pokazuje, że nawet w pandemicznym 2020 r. warunki mieszkaniowe w wielu miastach statystycznie się poprawiły.

Zasady rankingu identyczne jak w poprzednich latach

Kolejne Rankingi Warunków Mieszkaniowych portalu RynekPierwotny.pl są porównywalne ze względu na jednakowy sposób oceny badanych miast. Tak samo jak w poprzednich latach, eksperci uwzględnili liczbę mieszkań (lokali i domów) na 1000 osób i średnią powierzchnię użytkową lokali w przeliczeniu na jedną osobę. Następnie obliczono medianowe wartości tych wskaźników dla 217 miast. Wyniki cząstkowe dla każdej miejscowości eksperci RynekPierwotny.pl ustalili następująco:

  • pozytywne odchylenie od mediany wskaźnika o 1% oznaczało plus 10 punktów
  • negatywne odchylenie od mediany wskaźnika o 1% oznaczało minus 10 punktów

Następnie cząstkowe wyniki dotyczące liczby mieszkań na 1000 osób i metrażu na osobę zostały zsumowane oraz uszeregowane w kolejności malejącej. Wyższy wynik końcowy sygnalizujący większe, pozytywne odchylenie od przeciętnych wartości, skutkował zajęciem przez dane miasto lepszego miejsca rankingowego.

W ciągu roku czołówka rankingu nie uległa zmianie

Po porównaniu najnowszego rankingu z klasyfikacją dotyczącą końca 2019 r. można zauważyć, że o jedno zmniejszyła się liczba badanych miast o ludności większej niż 20 000. W kolejnych latach można się spodziewać podobnych zmian. Jako pozytywną różnicę względem końca 2019 r. należy postrzegać wzrost medianowej liczby mieszkań na 1000 osób w analizowanych miastach (z 405 do 413). W ciągu roku wzrósł też przeciętny metraż na mieszkańca porównywanych ośrodków miejskich (zmiana z 26,4 mkw. do 26,9 mkw.).

Względem poprzedniego rankingu nie dostrzegamy natomiast zmiany kolejności miast zajmujących pierwsze dziesięć pozycji (w tym Kołobrzegu, Wrocławia, Sopotu, Warszawy, Poznania i Łodzi). Jeżeli chodzi o niewymienione wcześniej miasta liczące ponad 300 000 mieszkańców, to swoje miejsca utrzymał Kraków (11 pozycja), Gdańsk (13) i Lublin (29). Awans był widoczny w przypadku Szczecina (+1 pozycja, 20 miejsce) oraz Bydgoszczy (+2 pozycje, 88 miejsce).

Na końcu klasyfikacji nieco większy ruch

Większa dynamika jest dostrzegalna po przeanalizowaniu miast, które cechowały się najgorszą relacją liczby mieszkań i ludności oraz niewielkim metrażem w przeliczeniu na 1 osobę. W tej grupie zdarzały się zmiany np. o 4 – 5 pozycji rankingowych. Dzięki budynkom ukończonym w 2020 roku, niektóre miasta z ostatniej pięćdziesiątki poprzedniego rankingu poprawiły swoją pozycję. W tym kontekście warto pamiętać, że Ranking Warunków Mieszkaniowych oprócz aktywności deweloperów, uwzględnia również domy wybudowane przez osoby prywatne oraz działalność inwestycyjną gmin, TBS-ów i spółdzielni.

 

Źródło: RynekPierwotny.pl

Oceń ten artykuł: