Ulga mieszkaniowa solą w oku fiskusa

Ulga mieszkaniowa solą w oku fiskusa

Niejednokrotnie już sądy orzekały, że dla skorzystania przez podatników ze zwolnienia od opodatkowania uzyskanych przez nich ze sprzedaży nieruchomości środków, poprzez zastosowanie tzw. ulgi mieszkaniowej, najważniejsza jest realizacja celu, dla jakich ulga została ustanowiona. Dlatego też nie jest istotne, czy w dwuletnim okresie, liczonym od dnia zbycia nieruchomości, zbywca nabędzie własność innej, stanowiącej „cel mieszkaniowy” nieruchomości. Termin ten jest bowiem terminem na wydatkowanie środków, które objąć ma ulga. Mimo to w wydanej niedawno interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że zawarcie w wymaganym terminie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, jeśli w terminie tym nie została zawarta umowa przenosząca własność (interpretacja indywidualna z 19 marca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.44.2019.1.AD).

Autor: Kinga Hanna Stachowiak, 4Business Services

>>> Czytaj więcej

Oceń ten artykuł: