Niejednokrotnie już sądy orzekały, że dla skorzystania przez podatników ze zwolnienia od opodatkowania uzyskanych przez nich ze sprzedaży nieruchomości środków,