Od 23 czerwca rachmistrzowie zapukają do tych, co nie spisali się przez telefon lub Internet

Od 23 czerwca rachmistrzowie zapukają do tych, co nie spisali się przez telefon lub Internet

Od 23 czerwca rachmistrzowie zapukają do tych, co nie spisali się przez telefon lub Internet

Od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczynają wywiad bezpośredni do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Tzw. metodą wywiadu bezpośredniego będą pukać do drzwi tych, którzy nie skorzystali z możliwości internetowego lub telefonicznego dokonania samospisu.

O obowiązku podania objętych spisem danych potwierdza art. 17a ust. 1-3 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, ze zm.). Art. 15 ust. 1 stanowi, że osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana przeprowadzić samospis internetowy. Natomiast art. 17a ust. 1 precyzuje, że obowiązek ten nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego. Z kolei w ust. 2 zawarto, że osoba objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego. A ust. 3 wyjaśnia, że przekazanie danych z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego zwalnia ją z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Jak zapewnia w swoim komunikacie z 21 czerwca Główny Urząd Statystyczny, spis metodą bezpośrednią prowadzony będzie z zachowaniem aktualnych zaleceń sanitarnych. Rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeśli osoba podlegająca spisowi objęta jest kwarantanną lub izolacją domową, spis może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem jednak przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

GUS informuje również, że każdy rachmistrz spisowy musi legitymować się identyfikatorem zawierającym:

1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,

2) numer identyfikatora oraz hologram,

3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,

4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,

5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

  • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
  • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
  • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Co ważne, mimo że z dniem 23 czerwca rachmistrzowie ruszyli w teren, nadal możliwa jest opcja dokonania samospisu przez Internet lub telefon.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: