Wystawianie faktur online dla opornych

Wystawianie faktur online dla opornych

Wystawianie faktur czeka długo zapowiadana rewolucja. Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego przekazywania Ministerstwu Finansów rejestrów VAT w formacie tzw. jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT). Szacuje się, że ten obowiązek będzie dotyczył ok. 1,6 mln mikrofirm w Polsce. Według szacunków, ponad połowa z nich może nie być przygotowana na taką zmianę.

JPK_VAT będzie mógł być przesłany do ministerstwa wyłącznie drogą elektroniczną, w formacie xml. Jest to kolejny przykład postępującej digitalizacji księgowości i administracji publicznej. Kierunek tych zmian jest pożądany przez znaczną większość przedsiębiorców, gdyż ułatwia prowadzenie księgowości oraz komunikowanie się podatników z organami podatkowymi. Jednocześnie jednak stwarza wyzwania w postaci cyfrowego wykluczenia firm przywiązanych do prowadzenia księgowości w formie tradycyjnej.

Spośród ponad 23 tys. klientów Tax Care, największego w Polsce biura rachunkowo-księgowego, działającego online, zaledwie 40% praktykuje wystawianie faktur poprzez system księgowości online. Odsetek takich firm jest jeszcze niższy w wynikach badania Grupy Idea Banku przedstawionych na poniższym wykresie. Reszta badanych nadal woli wystawiać faktury ręcznie, korzystając z edytorów tekstu typu Word lub Excel oraz z oprogramowania do wystawiania faktur offline. Wymóg comiesięcznego składania JPK zmusza mikrofirmy do zmian, które wiążą się ze stresującym, a czasami też kosztownym dostosowaniem.

Wystawianie faktur w firmach

Źródło: badanie Grupy Idea Banku na grupie 440 przedsiębiorców

W oswojeniu postępującej digitalizacji księgowości wśród firm, które jeszcze nie są gotowe na zmiany pomaga model obsługi klientów, w ramach którego przedsiębiorca jest rozliczany elektronicznie, zgodnie z wymaganiami urzędów skarbowych, a jednocześnie sam nie musi przenosić wszystkich rozliczeń do sieci.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży przedsiębiorcy, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Pozwala skrócić czas wymiany informacji między firmami a fiskusem. JPK_VAT zawiera dane identyfikujące podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz dane, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla zawartość ewidencji zakupu i sprzedaży.

Co trzeba będzie prowadzić w xml?

W formacie xml przedsiębiorcy będą musieli prowadzić również:
• faktury VAT – JPK_FA,
• podatkową księgę przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
• ewidencję przychodów – JPK_EWP,
• księgi rachunkowe – JPK_KR,
• wyciągi bankowe – JPK_WB,
• dane magazynowe – JPK_MAG.

Źródło: TaxCare

Oceń ten artykuł: