Warunki handlu polskich firm z Wielką Brytanią po brexicie

Warunki handlu polskich firm z Wielką Brytanią po brexicie

Warunki handlu polskich firm z Wielką Brytanią po brexicie

Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się tzw. okres przejściowy, który przedłużał wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa umowa handlu i współpracy. Zjednoczone Królestwo traktowane teraz jest w stosunkach z Unią jak państwo trzecie, i w handlu z nim obowiązują unijne cła i procedury celne. Nieco inaczej ma się sprawa z Irlandią Północną.

 W związku z tzw. brexitem, od 1 stycznia powróciły na granicy z Wielką Brytania wszelkie kontrole i formalności celne. Jednak tymczasowo, do dnia 28 lutego 2021 r., obowiązuje nowa Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 30 grudnia 2020 r., mocą której utworzono strefę wolnego handlu bez ceł i kontyngentów dla wszystkich towarów, które są zgodne z odpowiednimi regułami pochodzenia. Tymczasowo, bo umowa wciąż czeka na ratyfikację przez Parlament Europejski. Inną zaletą umowy jest ograniczenie administracyjnych opłat celnych za świadczone usługi.

Polscy przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że umowa nie zwalnia ich z konieczności dopełnienia formalności celnych, zarówno tych wymaganych przez kraj importera, jaki kraj eksportera (a więc i przez Wielką Brytanię i przez UE). Zatem nie ominą ich kontrole graniczne i formalności wynikające m.in. z Unijnego Kodeksu Celnego, w tym przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, oraz z prawa brytyjskiego.

Inaczej sprawa ma się z handlem z Irlandią Północną. Na mocy Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, unijne przepisy i procedury celne zasadniczo nadal mają zastosowanie do towarów wwożonych i wywożonych z jej terytorium.

Wspominane wyżej reguły pochodzenia, to reguły które określają kraj, z którego pochodzi towar w sytuacji, gdy został całkowicie wyprodukowany w jednym kraju lub z użyciem komponentów pochodzących z więcej niż jednego kraju. Od ustalenia, czy towar został wytworzony w wystarczającym stopniu do uznania, że pochodzi on z Wielkiej Brytanii lub w Unii Europejskiej, zależeć będzie możliwość objęcia jego wwozu lub wywozu preferencyjnymi zasadami handlu, np. 0% stawką VAT.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: