Polka mianowana dyrektorką w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Polka mianowana dyrektorką w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Polka mianowana dyrektorką w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

W środę, 17 listopada Komisja Europejska podjęła decyzję o mianowaniu Joanny Krzemińskiej-Vamvaka na stanowisko dyrektor Dyrekcji ds. Wydatków – Operacji i Dochodzeń w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (Director of the Directorate in charge of Expenditure – Operations and Investigations in the European Anti-Fraud Office – OLAF).

OLAF jest dyrekcją generalną Komisji Europejskiej, prowadzącą dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych na szkodę unijnego budżetu, korupcji i poważnych uchybień w instytucjach europejskich oraz opracowującą politykę Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. Posiada ustawową niezależność w prowadzeniu dochodzeń. Polka Joanna Krzemińska-Vamvaka pracuje obecnie jako kierownik działu ds. egzekwowania prawa, dostępu do rynku oraz MŚP w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (TRADE).

W środę 17 listopada została powołana na stanowisko dyrektor Dyrekcji Wydatków – Operacje i Dochodzenia w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Na nowym stanowisku ma korzystać ze swojego rozległego doświadczenia w prowadzeniu dochodzeń w dziedzinie ochrony handlu oraz z gruntownej wiedzy na temat kwestii związanych z zarządzaniem budżetem, finansami i zasobami ludzkimi

Na początku swojej kariery, od 2006 do 2020 r., pracowała w Dyrekcji ds. Ochrony Handlu w DG TRADE odpowiadając za prawne i ekonomiczne aspekty dochodzeń w sprawie ochrony handlu, a w 2016 r. została kierownikiem działu. Dołączyła do Komisji Europejskiej w 2005 r. jako urzędnik prawny w Dyrekcji Generalnej ds. Energii (ENER), gdzie była odpowiedzialna w szczególności za monitorowanie wdrażania zasad i procedur finansowych.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: