Najostrzejsze spadki PKB i zatrudnienia w Unii Europejskiej od 1995 r.

Najostrzejsze spadki PKB i zatrudnienia w Unii Europejskiej od 1995 r.

EUROSTAT przedstawił raport na temat stanu gospodarki unijnej w I kwartale 2020 r., a więc objętego już wpływem pandemii COVID-19. Wskaźnik Produktu Krajowego Brutto spadł o 3,3%, a zatrudnienia o 0,2%.

Według wstępnych szacunków opublikowanych przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, PKB w ujęciu sezonowym spadł o 3,8% w strefie euro i o 3,3% w UE w pierwszym kwartale 2020 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem (w czwartym kwartale 2019 r. PKB wzrósł o 0,1% w strefie euro i o 0,2% w UE). To najostrzejsze spadki zaobserwowane od czasu rozpoczęcia prowadzenia statystyk w 1995 r. W marcu 2020 r., ostatnim miesiącu okresu objętego badaniem, państwa członkowskie zaczęły powszechnie wprowadzać w swoich gospodarkach środki ograniczające rozprzestrzenianie się COVID-19.

W porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego, PKB wyrównany sezonowo spadł o 3,2% w strefie euro i o 2,6% w UE w pierwszym kwartale 2020 roku, po odpowiednio +1,0% i +1,3% w poprzednim kwartale. Były to największe spadki od trzeciego kwartału 2009 roku (-4,5% dla strefy euro i -4,4% dla UE). W pierwszym kwartale 2020 roku PKB w Stanach Zjednoczonych spadł o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem (po +0,5% w czwartym kwartale 2019 roku). W porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego PKB wzrósł o 0,3% (po +2,3% w poprzednim kwartale).

W pierwszym kwartale 2020 r. liczba zatrudnionych spadła o 0,2 proc. zarówno w strefie euro, jak i w UE, w porównaniu z kwartałem poprzednim. Jest to pierwszy spadek od drugiego kwartału 2013 roku dla strefy euro i pierwszego kwartału 2013 roku dla UE. W czwartym kwartale 2019 roku zatrudnienie wzrosło o 0,3% w obu strefach.

W porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku zatrudnienie wzrosło w pierwszym kwartale 2020 r. o 0,3 proc. zarówno w strefie euro, jak i w UE, po odpowiednio +1,1 proc. i +1,0 proc. w czwartym kwartale 2019 roku. Są to najniższe wskaźniki wzrostu od 1. kwartału 2014 roku dla strefy euro i 4. kwartału 2013 roku dla UE. Dane te dają obraz nakładów pracy zgodny z miarą produkcji i dochodów w rachunkach narodowych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: