Jest pierwsza umowa Unii Europejskiej na zakup szczepionek przeciw COVID-19

Jest pierwsza umowa Unii Europejskiej na zakup szczepionek przeciw COVID-19

Jest pierwsza umowa Unii Europejskiej na zakup szczepionek przeciw COVID-19

W piątek 14 sierpnia 2020 r., Komisja Europejska zawarła umowę ramową z firmą AstraZeneca na zakup 300 milionów sztuk szczepionek przeciw koronawirusowi. Nie podała jednak informacji, kiedy szczepionki będą dostępne dla Europejczyków.

Z uwagi na wysokie koszty prób wyprodukowania szczepionki na COVID-19, firmy farmaceutyczne nie kwapią się z ich podejmowaniem. Dlatego też Komisja Europejska uruchomiła 17 czerwca 2020 r. europejską strategię, której celem jest zmiana tego stanu. Zapewniając sobie prawo pierwokupu określonej partii szczepionek, dokłada się do części kosztów ich produkcji. KE zebrała na te działania już blisko 16 mld euro. W przypadku odkrycia skutecznej i bezpiecznej dla ludzi szczepionki przeciw COVID-19, unijne dofinansowanie udzielane firmom farmaceutycznym, z którymi KE zawarła umowę na ich produkcję, będzie potraktowane jako zaliczka na poczet ceny jej zakupu.

Jak dotąd Komisja Europejska odbyła już wstępne rozmowy z firmą Sanofi-GSK, a ostatnio, 13 sierpnia, także z firmą Johnson & Johnson. Ale to AstraZeneca jest pierwszym producentem, z którym rozmowy sformalizowano w postaci zawarcia ramowej umowy na zakup przez Unię Europejską 300 mln dawek szczepionki przeciw koronawirusowi, gdy tylko ta przejdzie testy bezpieczeństwa i skuteczności. KE zastrzegła sobie możliwości dokupienia dodatkowych 100 mln szczepionek.

Komisja Europejska zapewnia, że wraz z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Leków uelastyczni procesy regulacyjne udzielania zezwoleń w odniesieniu do etykietowania i pakowania, tak, by przyspieszyć udostepnienie Europejczykom skutecznych szczepionek. Jak poinformowała w opublikowanym 14 sierpnia komunikacie: „Po obiecujących wynikach fazy I/II dotyczącej bezpieczeństwa i immugenności szczepionka firmy AstraZeneca znajduje się już w II/III fazie badań klinicznych na dużą skalę. Decyzja o wsparciu dla szczepionki zaproponowanej przez AstraZeneca opiera się na rozsądnym naukowym podejściu i zastosowanej technologii – rekombinowana szczepionka oparta na niezdolnym do replikacji wektorze adenowirusa szympansa (ChAdOx1), szybkości realizacji, skali, kosztach, podziale ryzyka, odpowiedzialności i zdolności produkcyjnej, która zapewni zaopatrzenie między innymi całej UE” (www.ec.europa.eu).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: