GUS wyjaśnia sprawę ujawnienia adresów mailowych

GUS wyjaśnia sprawę ujawnienia adresów mailowych

GUS wyjaśnia sprawę ujawnienia adresów mailowych

W oświadczeniu z 30 września 2021 r. rzecznik prasowy Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyjaśnia sprawę wycieku adresów e-mail w korespondencji wychodzącej z GUS z 27 września 2021 r.

Rzecznik prasowy Prezesa GUS odniósł się do zawiadomienia, jakie przesłano do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ujawnienia adresów mailowych obywateli, do jakiego miało dojść w wychodzącej z GUS korespondencji w dniu 27 września o treści: „Użytkownicy aplikacji do samospisu, którzy utracili dostęp z powodu upływu 14 dni od założenia konta – pierwszego zalogowania, mają ponownie możliwość pracy z aplikacją”.

Jak informuje rzecznik Karolina Banaszek, adresy pochodziły z zapytań przesłanych do GUS przez formularz „Pytanie o NSP” na podstawie wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie adresu e-mail w zakresie i celu realizacji zapytania skierowanego do służb statystyki publicznej. Ujawnione adresy nie pochodzą z formularzy spisowych i nie zostały pozyskane ani wykorzystane w ramach spisu. Rzecznik Prezesa GUS wyjaśnia: „Adres e-mail, o ile pozwala na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby fizycznej, należy zakwalifikować do tzw. danych zwykłych”.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: