MF przypomina o koniecznej rejestracji chcących sprzedać i kupić paliwa opałowe

MF przypomina o koniecznej rejestracji chcących sprzedać i kupić paliwa opałowe

31 marca 2020 r. mija okres przejściowy, w którym bez sformalizowanego nadzoru można sprzedać i nabyć paliwo do celów grzewczych. Od 1 kwietnia 2020 r., podmioty pośredniczące i nabywające muszą dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzowych.

Podmioty pośredniczące to po prostu sprzedawcy, a podmioty nabywające to kupujący, nabywcy tzw. olejów opałowych i innych paliw zużywanych zamiast do napędu, to do celów grzewczych. Obowiązek zgłaszania takich transakcji do centralnego systemu kontroli SENT, wszedł w życie już 1 września 2019 r. Do 31 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło jednak okres przejściowy, w którym kupcy i sprzedawcy oleju opałowego nie muszą zgłaszać tych transakcji do akcyzy. Od 1 kwietnia 2020 r. strony zobowiązane są do dokonywania ich rejestracji na formularzu AKC-RU, dostępnym na portalu podatkowym ministerstwa lub na stronie puesc.gov.pl.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: