Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2020 r.

Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym we wrześniu.

Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,8% niższa niż w sierpniu i jednocześnie 2,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki września okazały się nieco lepsze niż konsensus z oczekiwań rynkowych. Po części mógł być to efekt stopniowo postępującej normalizacji i odrabiania części zaległości zakupowych z wcześniejszych okresów (zwłaszcza w zakresie dóbr o bardziej trwałym charakterze). Widoczny był jednak też ruch w zakresie zakupów dóbr pierwszej potrzeby (być może to nowa fala robienia zapasów).

Na przestrzeni pierwszych dziewięciu miesięcy roku sprzedaż detaliczna była nominalnie o 2,6% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po ośmiu miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 3,0% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym najsłabszy w tym roku wynik notowany był po maju – w okresie I-V sprzedaż detaliczna był niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,2%. Wrzesień przyniósł więc kolejny krok wychodzenia z zapaści.

Spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu nominalnym obserwowano we wrześniu w czterech rodzajach towarów: meble, rtv, agd (o 6,9%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 4,3%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 4,1%), prasa, książki pozostała w wyspecjalizowanych sklepach (o 2,8%). Wzrost sprzedaży we wrześniu zanotowano również w czterech rodzajach towarów: pojazdy samochodowe motocykle, części (o 11,2%), tekstylia, odzież i obuwie (o 3,0%), pozostałe (o 2,9%), farmaceutyki i kosmetyki (o 2,2%).

Sprzedaż niższą niż przed rokiem notowano w trzech grupach towarów: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 10,6%), tekstylia, odzież i obuwie (o 3,5%), pozostałe (o 1,1%). W przypadku pięciu grup towarów sprzedaż była wyższa niż przed rokiem: meble, rtv, agd (o 9,7%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 4,8%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 4,7%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 4,2%), farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 4,1%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały we wrześniu spadek  sprzedaży o 2,2%, a jej poziom wyższy niż przed rokiem 2,5%. W sierpniu poziom sprzedaży był o 0,5% wyższy niż przed rokiem.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Oceń ten artykuł: