Komisja Europejska podejrzewa Google o praktyki monopolistyczne w sektorze technologii reklamy internetowej

Komisja Europejska podejrzewa Google o praktyki monopolistyczne w sektorze technologii reklamy internetowej

Komisja Europejska podejrzewa Google o praktyki monopolistyczne w sektorze technologii reklamy internetowej

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie antymonopolowe, aby ocenić, czy Google naruszył unijne zasady konkurencji, faworyzując własne usługi w zakresie technologii reklamy internetowej w tzw. łańcuchu dostaw „ad tech”, ze szkodą dla konkurencyjnych dostawców usług w zakresie technologii reklamowych, reklamodawców i wydawców internetowych.

W ramach formalnego postępowania wyjaśniającego zbadane zostanie w szczególności, czy Google zakłóca konkurencję, ograniczając dostęp osób trzecich do danych użytkowników na stronach internetowych i w aplikacjach do celów reklamowych, jednocześnie zachowując takie dane do własnego użytku.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Usługi reklamy online stanowią sedno tego, w jaki sposób Google i wydawcy zarabiają na swoich usługach internetowych. Google gromadzi dane, które są wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej, sprzedaje powierzchnię reklamową, a także działa jako pośrednik w zakresie reklamy internetowej. Google jest więc obecny na prawie wszystkich poziomach łańcucha dostaw reklamy internetowej. Obawiamy się, że Google utrudnia konkurencyjnym usługodawcom reklamy online konkurowanie w tzw. kominie technologii reklamowej. Równe reguły gry mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich w łańcuchu dostaw. Uczciwa konkurencja jest ważna – zarówno dla reklamodawców, którzy mogą dotrzeć do konsumentów na stronach wydawców, jak i dla wydawców, którzy mogą sprzedawać reklamodawcom swoją przestrzeń reklamową, generować przychody i finansować treści. Będziemy również przyglądać się polityce Google w zakresie śledzenia użytkowników, aby upewnić się, że jest ona zgodna z zasadami uczciwej konkurencji”.

Wielu wydawców polega na reklamie wyświetlanej online (display), aby sfinansować bezpłatne treści online oferowane konsumentom. W 2019 r. wydatki na taką reklamę w Unii Europejskiej szacowano na około 20 mld euro. Google świadczy kilka usług technologii reklamowej, które pośredniczą między reklamodawcami a wydawcami w celu wyświetlania reklam na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych.

Dochodzenie Komisji skupi się na tego typu reklamie, w przypadku której Google oferuje szereg usług zarówno reklamodawcom, jak i wydawcom. W ramach szczegółowego postępowania wyjaśniającego Komisja zbada dokładnie:

1) Obowiązek korzystania z usług Google Display & Video 360 („DV360”) i/lub Google Ads w celu zakupu reklam online w serwisie YouTube;

2) Obowiązek korzystania z Google Ad Manager do wyświetlania reklam online w serwisie YouTube oraz potencjalne ograniczenia nałożone przez Google na sposób, w jaki usługi konkurujące z Google Ad Manager mogą wyświetlać reklamy online w serwisie YouTube;

3) Widoczne faworyzowanie giełdy reklamowej Google „AdX” przez DV360 i/lub Google Ads oraz potencjalne faworyzowanie DV360 i/lub Google Ads przez AdX;

4) Ograniczenia nałożone przez Google na możliwość uzyskania przez osoby trzecie, takie jak reklamodawcy, wydawcy lub konkurencyjni pośrednicy w zakresie reklamy internetowej, dostępu do danych dotyczących tożsamości użytkownika lub jego zachowania, które są dostępne dla własnych usług pośrednictwa reklamowego Google, w tym Doubleclick ID;

5) Ogłoszone przez Google plany wprowadzenia zakazu umieszczania „cookies” osób trzecich w przeglądarce Chrome i zastąpienia ich zestawem narzędzi „Privacy Sandbox”, w tym wpływ na rynki reklamy internetowej i pośrednictwa w zakresie reklamy internetowej;

6) Ogłoszone przez Google plany zaprzestania udostępniania osobom trzecim identyfikatora reklamowego w inteligentnych urządzeniach przenośnych z systemem Android, gdy użytkownik zrezygnuje z reklamy spersonalizowanej, oraz skutki dla rynków reklamy internetowej display i pośrednictwa w zakresie reklamy internetowej display.

Komisja Europejska przeprowadzi teraz w trybie priorytetowym swoje szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia stosowania praktyk monopolistycznych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: