Jak szybko znaleźć środki na zaległe płatności?

Jak znaleźć środki na zaległe płatności?

Prowadzący własny biznes są zobowiązani do terminowego regulowania nie tylko należności z tytułu faktur od dostawców i podwykonawców, ale również płacenia podatków i ubezpieczenia. W przedsiębiorstwie mogą zdarzyć się rozmaite sytuacje, w wyniku których zaczną się piętrzyć zaległe płatności. Usterka maszyny produkcyjnej, wypadek samochodowy, który zniszczył istotny dla firmy pojazd lub inne niespodziewane zdarzenia wymagają zaangażowania finansowego przedsiębiorcy. Niestety mogą zaskoczyć prowadzącego interes i wywołać komplikacje przy regulowaniu płatności, takich jak, chociażby wynagrodzenia pracowników i  podatki.

Oto 3 wskazówki, jak poprawić płynność finansową, która pozwoli opłacić zaległe płatności:

Renegocjuj warunki umów

Jeżeli wskutek zdarzeń losowych obawiasz się, że nie dasz rady terminowo opłacić zobowiązań wobec partnerów biznesowych, spróbuj renegocjować terminy płatności z podwykonawcami i dostawcami, aby zyskać więcej czasu na regulacje opłat.

Odzyskaj zaległe płatności od innych

W kryzysowej sytuacji dla biznesu, gdy brakuje środków na regulację bieżących zobowiązań, przedsiębiorcy często zastanawiają się nad skorzystaniem z kredytu lub pożyczki. Może się jednak okazać, że ta forma finansowania nie jest konieczna, ponieważ firma dysponuje sporym kapitałem „zamrożonym” w fakturach. Odzyskanie płatności z zaległych faktur, na które właściciel biznesu musiałby czekać kolejne miesiące, może być zastrzykiem gotówki, który zapewni firmie środki na opłacenie podatków.

Zapewnij firmie płynność finansową

Zachowanie odpowiedniej proporcji między regulacją płatności z faktur, a otrzymywaniem należności jest bardzo trudne, zwłaszcza z perspektywy firm z sektora MŚP. Jednak gwarantuje przedsiębiorstwu pewność, że wszystkie jego zobowiązania będą mogły być opłacone w terminie.

Źródło: Bibby Financial Services

Oceń ten artykuł: