W drugim kwartale jedna trzecia firm przyznaje, że ma niesolidnych kontrahentów, opóźniających płatności faktur o ponad 60 dni. Najlepiej pod

W porównaniu z lipcem 2019 r. zadłużenie spółek notowanych na GPW spadło o blisko 1/3. Wciąż jednak co siódma z

Prezentujemy Państwu kolejną edycję Raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych z baz: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Jego

Prowadzący własny biznes są zobowiązani do terminowego regulowania nie tylko należności z tytułu faktur od dostawców i podwykonawców, ale również