Depozyty i kredyty w końcu maja 2023 Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane

8 marca 2023 roku RPP ogłosi kolejną decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych. Najpewniej 6 raz z rzędu pozostaną one na

Według ostatnich dostępnych danych GUS przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło w marcu 6665 zł brutto. Krajowy Rejestr Długów wskazuje, że

Raty kredytów hipotecznych obecnie są wysokie, a mogą być jeszcze wyższe. Rada Polityki Pieniężnej już po raz piąty w tym