Goldman Sachs przejmuje Advanię

W środę 7 kwietnia Komisja Europejska poinformowała o wyrażeniu przez nią zgody na przejęcie szwedzkiej spółki informatycznej Advania przez brytyjskiego potentata na rynku finansowym Goldman Sachs.

W środę 7 kwietnia Komisja Europejska poinformowała o wyrażeniu przez nią zgody na przejęcie szwedzkiej spółki informatycznej Advania przez brytyjskiego potentata na rynku finansowym Goldman Sachs.

W środę 7 kwietnia Komisja Europejska poinformowała o wyrażeniu przez nią zgody na przejęcie szwedzkiej spółki informatycznej Advania przez brytyjskiego potentata na rynku finansowym Goldman Sachs.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przejęcie Advania AB z siedzibą w Szwecji przez Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Advania jest spółką informatyczną oferującą zintegrowane kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw, obejmujące oprogramowanie, sprzęt oraz usługi utrzymania i obsługi, poprzez dostarczanie szeregu usług związanych z IT, platform, usług w chmurze oraz wsparcia.

Goldman Sachs to globalna firma zajmująca się bankowością inwestycyjną, papierami wartościowymi i zarządzaniem inwestycjami, która świadczy na całym świecie szereg usług w zakresie bankowości, papierów wartościowych i inwestycji. Komisja uznała, że proponowane przejęcie nie budzi obaw o naruszenie zasad konkurencji, zważywszy na ograniczoną łączną pozycję rynkową spółek wynikającą z planowanej transakcji. Transakcja została zbadana w ramach uproszczonej procedury przeglądu połączeń.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: