Facebook chce przejąć Kustomera

Facebook chce przejąć Kustomera

Facebook chce przejąć Kustomera

W środę 12 maja 2021 r. Komisja Europejska przyjęła wnioski złożone przez Austrię, Belgię, Bułgarię, Francję, Islandię, Włochy, Irlandię, Niderlandy, Portugalię i Rumunię o ocenę proponowanego przejęcia firmy Kustomer przez Facebooka.

Facebook, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jest dostawcą stron internetowych i aplikacji na urządzenia mobilne, oferujących funkcje sieci społecznościowych, komunikacji z konsumentami oraz udostępniania zdjęć i filmów, w tym kanałów komunikacyjnych Messenger, WhatsApp oraz Instagram Messaging. Kustomer, również posiadający siedzibę w Stanach Zjednoczonych, oferuje oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami („CRM”) w formie usługi („SaaS”), specjalizujące się we wspieraniu pracowników obsługi klienta przedsiębiorstw w zarządzaniu komunikacją z konsumentami.

Planowane przejęcie nie spełnia progów obrotowych określonych w rozporządzeniu Unii Europejskiej w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i dlatego nie zostało zgłoszone Komisji Europejskiej. Transakcja została natomiast zgłoszona przez Facebook do zatwierdzenia przez organy regulacyjne w Austrii, gdzie spełnia ona krajowy próg obligujący do zgłoszenia takiej fuzji. Austria złożyła do Komisji wniosek o odesłanie sprawy na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Przepis ten umożliwia państwom członkowskim zwrócenie się do Komisji o zbadanie połączenia, które nie ma wymiaru unijnego, ale wpływa na wymianę handlową w ramach jednolitego rynku i grozi znaczącym zakłóceniem konkurencji na terytorium państw członkowskich składających wniosek.

Inne państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego miały możliwość przyłączenia się do pierwotnego wniosku o odesłanie sprawy. Zrobiły to: Belgia, Bułgaria, Francja, Islandia, Włochy, Irlandia, Niderlandy, Portugalia i Rumunia. Na podstawie przedłożonych informacji, Komisja uważa, że transakcja spełnia kryteria odesłania na mocy art. 22. W szczególności Komisja uważa, że transakcja może wpłynąć na konkurencję na rynkach oprogramowania CRM i usług w zakresie reklamy internetowej. Komisja uznała również, że jest najbardziej kompetentna do zbadania potencjalnych transgranicznych skutków transakcji. Komisja zwróci się teraz do Facebooka o zgłoszenie transakcji. Facebook nie może przeprowadzić transakcji przed jej zgłoszeniem i uzyskaniem zgody Komisji.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: