Allianz przejmuje całkowitą kontrolę nad Aviva Italia

Allianz przejmuje całkowitą kontrolę nad Aviva Italia

Allianz przejmuje całkowitą kontrolę nad Aviva Italia

Komisja Europejska potwierdziła w środę 30 czerwca o zaakceptowaniu, zgodnie z rozporządzeniem unijnym w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przejęcie wyłącznej kontroli nad Aviva Italia S.p.A. przez Allianz S.p.A. 

Aviva Italia prowadzi działalność w zakresie świadczenia i dystrybucji usług ubezpieczeniowych innych niż ubezpieczenia na życie we Włoszech, a Allianz, niemieckie przedsiębiorstwo będące jednym z największych ubezpieczycieli na świecie, również oferuje takie usługi we Włoszech. Planowana transakcja prowadzi do ograniczonej liczby pionowych i poziomych zbieżności w odniesieniu do działalności spółek w zakresie świadczenia i dystrybucji ubezpieczeń kredytów i poręczeń we Włoszech.

W krótkim komunikacie Komisja Europejska poinformowała, że w jej opinii proponowana transakcja nie budzi obaw o naruszenie zasad konkurencji, biorąc pod uwagę jej ograniczony wpływ na odnośne rynki. Transakcja została zbadana w ramach zwykłej procedury przeglądu połączeń.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: