Wpływy artystów z koncertów i portali internetowych bez VAT

Wpływy artystów z koncertów i portali internetowych bez VAT

Twórcy i wykonawcy piosenek, uzyskujący honoraria z tytułu występów koncertowych i publikacji utworów na internetowych serwisach i portalach muzycznych, nie muszą odprowadzać od tych wpływów podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione z tego podatku są „usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców (…) wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów” (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm.).

W oparciu o wskazany przepis, z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpił piosenkarz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą tworzenia autorskich utworów muzycznych. Z utworami tymi koncertuje w klubach i na imprezach kulturalnych i rozrywkowych. Publikuje je również w sieci, na popularnych serwisach internetowych. Z koncertów i publikacji otrzymuje honoraria. Tylko w listopadzie 2019 roku wyniosło ono ponad 200 000 zł. W urzędzie skarbowym ani w Krajowej Informacji Skarbowej nie uzyskał jednoznacznego potwierdzenia, czy na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT, pobierane przez niego honoraria będą zwolnione z VAT.

W wydanej 3 lutego 2020 roku interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że artysta ma rację, pod warunkiem jednak, że piosenkarz rzeczywiście działa jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, a świadczone przez niego usługi są usługami kulturalnymi.

„… świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na tworzeniu autorskich utworów muzycznych, świadczeniu usług koncertowych (występy w klubach, na imprezach rozrywkowych oraz kulturalnych), użyczaniu licencji od stworzonych przez siebie utworów w ramach których Wnioskodawca działa w charakterze indywidualnego twórcy i artysty wykonawcy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za które przysługuje określone honorarium, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy VAT” (sygn. 0112-KDIL3.4012.92.2019.2.LS).

Oceń ten artykuł: