Szwedzki podatek od ryzyka nałożony na instytucje kredytowe nie stanowi pomocy państwa

Szwedzki podatek od ryzyka nałożony na instytucje kredytowe nie stanowi pomocy państwa

Szwedzki podatek od ryzyka nałożony na instytucje kredytowe nie stanowi pomocy państwa

W środę 24 listopada Komisja Europejska poinformowała, że szwedzki wniosek ustawodawczy w sprawie wprowadzenia podatku od ryzyka dla dużych instytucji kredytowych nie stanowi niedozwolonej pomocy państwa.

Proponowany podatek od ryzyka będzie miał zastosowanie do instytucji kredytowych, których łączne zobowiązania przekraczają 15 mld EUR (150 mld SEK). Stanowi to około 90% zagregowanej sumy bilansowej instytucji kredytowych w Szwecji.

Tak duże instytucje mogą powodować znaczne koszty pośrednie dla społeczeństwa szwedzkiego w przypadku wystąpienia nowego kryzysu w sektorze finansowym. Podatek od ryzyka ma zatem na celu poprawę zdolności Szwecji do radzenia sobie z kosztami pośrednimi wynikającymi z potencjalnego kryzysu finansowego.

KE oceniła szwedzki podatek od ryzyka i doszła do wniosku, że nie przynosi on selektywnej korzyści podmiotom, do których podatek od ryzyka nie ma zastosowania, ani nie stanowi próby obejścia unijnych przepisów dotyczących dozwolonej pomocy państwa.

W związku z tym Komisja stwierdziła, że środek nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE. Wersja decyzji nieopatrzona klauzulą poufności zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.56348 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji, po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

 

Źródło: www. ec.europa.eu

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: