Nationale-Nederlanden rozwija ubezpieczenia majątkowe. Klientom zapewni ochronę domu i dobytku

ubezpieczenia

Wypłata odszkodowania zgodnie z rynkową wartością nieruchomości w dniu szkody, brak zdefiniowanej listy zdarzeń losowych oraz możliwość objęcia ochroną kilku nieruchomości jedną polisą. To główne cechy pierwszego ubezpieczenia nieruchomości od Nationale-Nederlanden. Dzięki dostępnym pakietom dodatkowym, produkt umożliwia dopasowanie oferty do potrzeb i stylu życia klienta.

Większość Polaków stara się dbać o bezpieczeństwo swojego mieszkania bądź domu. Według raportu Nationale-Nederlanden „Bezpieczny dom – jak chronimy swoje M”, blisko 87 proc. ankietowanych wskazuje, że posiada przynajmniej jeden element, który ich zdaniem zabezpiecza nieruchomość. W odpowiedzi na te potrzeby, Nationale-Nederlanden przygotowało ubezpieczenie, które chroni nie tylko nieruchomości i majątek, ale również zabezpiecza ryzyka związane z życiem prywatnym i prowadzeniem domu.

Nowości w portfolio

„Ubezpieczenie domu i ważnych rzeczy” to nowość w portfolio firmy, które wraz z wprowadzeniem ubezpieczeń turystycznych w lutym 2018 roku, rozpoczęło sprzedaż produktów majątkowych. Firma oferuje szeroki zakres ochrony, w tzw. formule „all risks”, co oznacza brak z góry zdefiniowanej listy zdarzeń losowych. W zakresie polisy znajdują się również przypadki, wynikające z tzw. „rażącego niedbalstwa”, jak choćby niecelowe niewyłączenie żelazka, czy niedokręcenie wody.

Wejście firmy w segment ubezpieczeń majątkowych to kolejny krok w realizacji ich strategicznych celów. Przygotowywali się do niego od dawna, analizując rynek i potrzeby swoich klientów. Produkt mieszkaniowy, który oferują jest odpowiedzią na te obserwacje. Chcą zapewnić klientom solidną ochronę z jednoczesną możliwością dopasowania jej do preferencji i ich stylu życia.

Warianty ubezpieczenia

W ofercie dostępne są dwa warianty ubezpieczenia – nieruchomości, w której mieszka klient i jego bliscy lub też mieszkania czy domu przeznaczonego pod wynajem. W obu przypadkach podstawowymi elementami są: ubezpieczenie mienia (dom/mieszkanie, stałe elementy, ruchomości), odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (obejmująca pomoc sąsiedzką, w ramach której zorganizowane zostanie sprzątanie po szkodzie u sąsiada i upominek z przeprosinami), oraz pomoc assistance. W ramach jednej polisy istnieje możliwość objęcia ochroną kilku nieruchomości.

Klienci nie muszą zastanawiać się, na jaką sumę ubezpieczyć swoją nieruchomość. Jest ona bowiem elastyczna i wynosi tyle, ile wartość rynkowa w dniu szkody. Składka obliczana jest natomiast na podstawie aktualnej wartości nieruchomości. Dodatkowo, dla nich dom to nie tylko budynek, ale również ogród, garaż, piwnica, chodniki czy ogrodzenie. Ubezpieczają wszystko to w standardzie i bez konieczności opłacania dodatkowej składki.

Dopasowana oferta

Klient ma możliwość skompletowania oferty dopasowanej do swoich potrzeb, wybierając odpowiadające mu pakiety spośród: „Premium”, „Dziecko”, „Pupil” oraz „Premium na wynajem”. W ten sposób ochroną objęte mogą być również przedmioty znajdujące się poza domem, takie jak torebki, klucze czy telefony komórkowe. Pakiety uwzględniają także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez dzieci lub zwierzęta domowe, a także pomoc weterynaryjną w nagłych przypadkach. W ramach opcji dodatkowych oferowane jest również wsparcie w problemach z mieszkaniem na wynajem, np. szkody wyrządzone przez najemcę, lokal zastępczy przy szkodzie czy przestój w wynajmie w wyniku szkody.

W ich ramach gwarantowany jest również szeroki zakres pomocy assistance. Obejmuje on nie tylko interwencje specjalistów, ale również zabezpieczenie ocalałego mienia, transport i zakwaterowanie ubezpieczonego i jego bliskich. By zapewnić jak najlepszą jakość tych świadczeń oraz sprawną obsługę ubezpieczonych, partnerem produktu został Europ Assistance Polska.

Pęknięta rura w mieszkaniu, zbita szyba, zgubione klucze, to tylko wybrane przykłady problemów, które mogą przydarzyć się w każdym domu. W takich sytuacjach bardzo pomocne jest ubezpieczenie assistance. Wystarczy, że klient skontaktuje się z Centrum Alarmowym Europ Assistance Polska, a konsultant zorganizuje profesjonalną pomoc i umówi wizytę fachowca w mieszkaniu np. ślusarza, czy hydraulika. Ubezpieczenie assistance to realna pomoc, dlatego daje klientom duże poczucie bezpieczeństwa i podwyższa komfort życia.

Źródło: Nationale-Nederlanden

Oceń ten artykuł: