Trwa odmrażanie gospodarki.To dobry moment na sprawdzenie, jaką ochronę zapewniają posiadane polisy, bo ubezpieczyciele mogą wkrótce zaostrzyć zasady ochrony.

W razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy, pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Decyzję ustalającą wymiar

Wypłata odszkodowania zgodnie z rynkową wartością nieruchomości w dniu szkody, brak zdefiniowanej listy zdarzeń losowych oraz możliwość objęcia ochroną kilku