BGK inwestuje głównie w dużych miastach

Od listopada 2015 roku do końca lutego do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło 59 wniosków w ramach rządowego programu wsparcia dla budownictwa czynszowego. Wśród inwestorów dominują TBS-y, a ponad połowa tanich mieszkań na wynajem ma powstać w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Nowy program BGK jest skierowany do osób o umiarkowanych dochodach, które nie kwalifikują się do otrzymania mieszkań komunalnych, ale nie osiągają dochodów, umożliwiających zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania lub nie kwalifikują się do objęcia programem Mieszkanie dla Młodych – tłumaczy Marzena Zbierska z portalu TargiMieszkaniowe.net.

Wynajem mieszkania z limitowaną stawką czynszu może być w takiej sytuacji atrakcyjnym rozwiązaniem. BGK oferuje preferencyjne warunki kredytowe inwestorom zdecydowanym budować tanie mieszkania czynszowe i tym samym realizować politykę mieszkaniową gmin. O finansowanie mogą się ubiegać towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Wg Anny Czyż, rzecznika prasowego BGK nowy program zapewnia kredytobiorcom bardzo korzystne warunki finansowania: okres spłaty kredytu do 30 lat oraz oprocentowanie preferencyjne na poziomie stopy WIBOR 3M bez marży.

TBS-y najbardziej aktywne

BGK przeznaczy na ten cel 4,5 mld zł, które zostanie rozdysponowane w 10 corocznych edycjach. Pierwsza tura naboru wniosków zakończyła się 29 lutego. W efekcie 45 inwestorów złożyło 59 wniosków na łączną kwotę 374 mln zł. Dotyczą one finansowania budowy 2996 mieszkań, a inwestycje opiewają łącznie na 591 mln zł.

Wg rzecznika nowy program wymaga od inwestorów zawarcia umowy z gminą i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku oraz przeznaczenia co najmniej 50% finansowanych mieszkań dla osób wychowujących dzieci.

Stąd wielu potencjalnych wnioskodawców nie zdążyło przygotować niezbędnej dokumentacji przed zakończeniem naboru (krótki czas między wejściem w życie ustawy, a terminem zakończenie przyjmowania wniosków). Z tego powodu BGK traktuje pierwszą edycję programu jako rozruchową, czyli tzw. „termin zerowy” i liczy, że kolejne będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem.

– Wielu inwestorów złoży wnioski w kolejnym terminie, ponieważ oczekuje na pozwolenia na budowę, przekazanie gruntów bądź dokapitalizowanie – zakłada Dariusz Stachera, dyrektor departamentu budownictwa społecznego BGK. Agata Gocłowska, wicedyrektor departamentu budownictwa społecznego BGK dodaje, że z rozmów z inwestorami wynika, że niektóre podmioty i gminy oczekują również na zmianę przepisów w zakresie wymogu przeznaczania mieszkań dla najemców z dziećmi lub wprowadzenie możliwości finansowania mieszkań w formule najmu z docelową własnością.

Najbardziej aktywne w pozyskiwaniu wsparcia do BGK okazały się towarzystwa budownictwa społecznego, na które przypada 55 z 49 złożonych wniosków – tłumaczy Marzena Zbierska z portalu TargiMieszkaniowe.net. Trzy wnioski złożyły spółki gminne, a jeden spółdzielnia.Najwięcej planowanych inwestycji dotyczy:

  • województwa zachodniopomorskiego (20% mieszkań objętych wnioskami),
  • śląskiego (17%),
  • mazowieckiego (16%),
  • dolnośląskiego (12%) oraz
  • wielkopolskiego (10%).

Pierwsze mieszkania już w przyszłym roku

Z analiz BGK wynika, że 52% mieszkań powstanie w dużych miastach, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. 45% inwestycji zlokalizowanych jest w miastach średniej wielkości (od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców). Departament budownictwa społecznego BGK liczy jednak, że aktywność małych miast wzrośnie. Wskazują na to doświadczenia z poprzednich lat – z pomocą zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w małych miastach wybudowano ok. 9% mieszkań.

Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, pierwsze mieszkania z nowego programu społecznego budownictwa czynszowego mają zostać ukończone już w 2017 roku.

Marzena Zbierska

Treści dostarcza portal Gethome.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: