Od listopada 2015 roku do końca lutego do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło 59 wniosków w ramach rządowego programu wsparcia dla