Millennium Dom Maklerski S.A.

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Millennium Dom Maklerski S.A.

Dane adresowe:

MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A.
Al.Jerozolimskie 123
02-017 WARSZAWA
Tel. 598-26-00, 598-26-01
fax 598-26-99

Strona WWW: https://www.millenniumdm.pl/
"W chwili obecnej Millennium DM S.A. z kapitałami własnymi na poziomie 41 mln zł zalicza się do największych przedsiębiorstw maklerskich w Polsce. Właścicielem akcji przedsiębiorstwa jest Bank Millennium S.A. Funkcję Prezesa Zarządu Millennium DM S.A. pełni Pan Mariusz Dąbkowski. W skład Zarządu wchodzą: Pani Dorota Małgorzata Kowalczewska oraz Pan Manuel Hipolito Raposo Rivera Martins de Carvalho."

Warto pamiętać, że…

Na listę maklerów lub na listę doradców może być wpisana osoba fizyczna:
1) która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) która korzysta z pełni praw publicznych;
3) która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie;
4) która złożyła, z zastrzeżeniem art. 129 ust. 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisją egzaminacyjną dla maklerów albo przed komisją egzaminacyjną dla doradców.

W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa do stwierdzenia pełni praw publicznych właściwe są przepisy prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "Millennium Dom Maklerski S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: