Dom Maklerski Ipopema S.A.

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Dom Maklerski Ipopema S.A.

Dane adresowe:

DOM MAKLERSKI IPOPEMA S.A.
ul. Waliców 11
00-851 WARSZAWA
tel./fax: 583 92 26

Strona WWW: https://www.ipopema.pl/
"Dom Maklerski IPOPEMA SA i Dom Inwestycyjny IPOPEMA SA specjalizują się w doradztwie finansowym w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym – zarówno publicznym, jak i prywatnym. Połączona oferta obu firm zapewnia dostęp do szerokiego spektrum finansowania przy optymalnym wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego oraz umożliwia świadczenie kompleksowych usług z zakresu fuzji i przejęć, wytyczając tym samym główne obszary działalności."

Warto pamiętać, że…

Papiery wartościowe emitenta z siedzibą w państwie członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego organu nadzoru w państwie macierzystym emitenta:
1) dokumentu notyfikującego, potwierdzającego zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego tych papierów wartościowych oraz wskazującego zakres informacji:
a) objętych przez organ nadzoru zwolnieniem z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym lub
b) niezamieszczonych w prospekcie emisyjnym ze względu na specyfikę działalności emitenta, jego formy prawnej lub papierów wartościowych albo inne uzasadnione okoliczności, które uzasadniają pominięcie ich w treści prospektu
– wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia lub niezamieszczenia;
2) kopii zatwierdzonego prospektu emisyjnego, sporządzonego i zaktualizowanego zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego, wraz z tłumaczeniem na język polski części prospektu emisyjnego zawierającej podsumowanie informacji w nim zamieszczonych.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "Dom Maklerski Ipopema S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: