ING Investment Management (Polska) S.A.

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

ING Investment Management (Polska) S.A.

Dane adresowe:

ING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) S.A.
Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 WARSZAWA
tel. 820-51-00
fax 820-51-01

Strona WWW: https://www3.ing.pl/u235/navi/124
"ING Investement Management (Polska) S.A. (poprzednio: ING BSK Asset Management S.A.) jest spółką akcyjną założoną na początku 1996 roku przez ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie i Bank Śląski S.A. w Katowicach. Od marca 2001 roku jedynym akcjonariuszem jest ING Bank N.V."

Warto pamiętać, że…

Do zachowania tajemnicy zawodowej są obowiązani:
1) maklerzy i doradcy;
2) osoby wchodzące w skład statutowych organów:
a) firmy inwestycyjnej,
b) podmiotu wykonującego czynności, o których mowa w art. 71 ustawy o obrocie instrumentam finansowymi,
c) banku powierniczego,
d) towarowego domu maklerskiego, który wykonuje czynności związane z obrotem instrumentami finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi,
e) spółek prowadzących giełdę oraz spółek prowadzących rynek pozagiełdowy,
f) Krajowego Depozytu,
g) izby,
h) stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o nadzorze;
3) osoby zatrudnione w podmiotach, o których mowa w pkt 2;
4) osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa w pkt 2;
5) osoby zatrudnione w podmiotach pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa w pkt 2;
6) osoby wchodzące w skład zespołu doradczego, o którym mowa w art. 46 ust. ustawy o obrocie instrumentam finansowymi5;
7) inne osoby, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów innych ustaw.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "ING Investment Management (Polska) S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: