Fortis Securities Polska S.A.

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Fortis Securities Polska S.A.

Dane adresowe:

FORTIS SECURITIES POLSKA S.A.
ul . Postepu 15
02-676 WARSZAWA
tel. 566-98-00, 566-98-01
fax 566-98-10

Strona WWW: https://www.fsp.pl/
"Fortis Securities Polska S.A., działający od 1992 roku, jest przedstawicielem Grupy FORTIS w Polsce w zakresie zarządzania aktywami na zlecenie klientów. Działalność Spółki obejmuje: (1) zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie; (2) przyjmowanie zleceń nabywania lub umarzania jednostek funduszy inwestycyjnych; (3) obrót akcjami i obligacjami nie dopuszczonymi do publicznego obrotu."

Warto pamiętać, że…

Kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 % albo 75 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo
2) posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 % albo 75 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 33%, 50 % albo 75 % lub mniej ogólnej liczby głosów
– jest obowiązany zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku:
1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej:
a) 2 % ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych,
b) 5 % ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a;
2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

INNE ODNOŚNIKI: Giełdy zagraniczne | Analizy giełdowe | Kursy akcji | Inwestowanie na giełdzie | Biura maklerskie | Notowania giełdowe | Kursy walut

Przed użyciem strony "Fortis Securities Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: