Millennium TFI z kompleksowym wsparciem dla firm w zakresie PPK

aplikacja

Millennium TFI, w ramach współpracy z firmą informatyczną Comarch, wkrótce zaoferuje przedsiębiorcom automatyczną obsługę procesów związanych z wdrożeniem Pracowniczych  Planów Kapitałowych. Dzięki aplikacji Comarch PPK, firmy będą miały możliwość szybkiej, pełnej integracji swojego środowiska informatycznego z systemem do obsługi PPK w Millennium TFI. Rozwiązanie to  zminimalizuje obciążenia pracodawcy związane z zarządzaniem PPK, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa danych.

Usługa pozwoli na wygodne uruchomienie PPK oraz automatyczną obsługę procesów związanych z zarządzaniem planem w firmach, które zawrą umowę o zarządzanie PPK z funduszem zarządzanym przez Millennium TFI oraz będą korzystać z rozwiązania dostarczanego przez Comarch. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK będzie możliwe online, a deklaracje pracowników oraz informacje o wysokości składek będą przekazywane bezpośrednio z systemu kadrowo-płacowego przedsiębiorstwa do systemu Millennium TFI, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Generowanie i przesyłanie danych również odbywać się będzie automatycznie. Dodatkowo aplikacja Comarch PPK zweryfikuje poprawność danych wysyłanych do TFI. Millennium TFI udostępni każdemu pracownikowi mobilny dostęp do śledzenia wzrostu portfela i dokonywania indywidualnych zmian w planie.

– Możliwość integracji systemów kadrowo-płacowych wydaje się być dzisiaj głównym kryterium wyboru instytucji zarządzających PPK przez pracodawców. Integracja wyeliminuje konieczność angażowania dodatkowych zasobów do obsługi procesów związanych z PPK i zredukuje koszty oraz ryzyko związane z błędami w transferze danych. Zapewni także pełną automatyzację wszystkich procesów w ramach PPK – od zawarcia umowy po aktualizację danych uczestników PPK. Dzięki współpracy Millennium TFI z Comarch wszyscy pracodawcy, stojący obecnie przed wyzwaniem związanym z ustawową koniecznością uruchomienia PPK, będą mogli to zrobić łatwo, szybko i bezpiecznie – zawierając z nami umowę o zarządzanie PPK oraz integrując swój system ERP za pomocą aplikacji Comarch PPK. W ten sposób będą mieli możliwość rozpoczęcia długofalowej współpracy z doświadczonym TFI, będącym częścią silnej bankowej grupy kapitałowej, a uczestnicy PPK skorzystania z bogatego pakietu korzyści oferowanego przez Bank Millennium, uwzględniającego także obsługę w kilkuset oddziałach Banku – mówi Krzysztof Kamiński, Członek Zarządu Millennium TFI S.A.

Oferta Millennium TFI w ramach PPK wyróżnia się jednymi z najniższych opłat za zarządzanie  subfunduszami. Do końca 2020 roku wynosi 0%, w dalszym okresie opłaty te będą na niskim poziomie od 0,25 do 0,45% w zależności od cyklu życia funduszu, profilu ryzyka i czasu jego trwania. Towarzystwo nie będzie pobierać opłaty zmiennej za osiągnięty wynik. Zgodnie z zestawieniem Polskiego Funduszu Rozwoju z września 2019 r. Millennium TFI oferuje drugi najniższy na rynku średni poziom opłat.

Aplikacja Comarch PPK będzie na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do obowiązujących przepisów. Użytkownicy aplikacji mając jej najnowszą wersję mogą mieć pewność, że przygotowane pliki PPK będą zawsze zgodne z literą prawa.

– Klienci, którzy zdecydują się na aplikację Comarch PPK zyskają szereg możliwości. Po pierwsze, podmioty posiadające systemy Comarch ERP HR nie muszą przepisywać danych do aplikacji. Dane w Comarch PPK zaktualizują się automatycznie na podstawie informacji zawartych w systemach Comarch ERP HR, np. wartość wynagrodzenia czy ustalona wysokość procentowa składek. Po drugie, narzędzie Comarch PPK będzie na bieżąco aktualizowane, czyli w aplikacji będziemy mogli znaleźć nowe funkcjonalności oraz, co najważniejsze, aplikacja będzie zgodna z przepisami. Po trzecie, budowana ścisła integracja z instytucją finansową, jaką jest Millennium TFI daje ogromne możliwości za sprawą bezplikowej wymiany danych – praktycznie wszystkie procesy zachodzące w firmie w ramach PPK, będą mogły być obsłużone przez zbudowaną wymianę sieciową z Millennium TFI. Bezplikowa wymiana danych znacznie ułatwi pracę z PPK w firmie, skróci czas obsługi oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia błędów w wymianie danych – mówi Paweł Krupa, Product Manager systemów Comarch ERP.

Aplikacja Comarch PPK to system przeznaczony do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może działać także samodzielnie. Funkcjonalności systemu pozwalają na prowadzenie rejestru i ewidencji pracowników oraz wykazu  wystąpień i przystąpień pracowników do PPK oraz na generowanie plików zawierających dane m.in. o składkach przekazywanych do PPK w instytucji finansowej. Aplikacja jest dostępna dla każdego pracodawcy, a dodatkowo można bezpłatnie pobrać jej demo. Z aplikacji Comarch PPK korzysta już ponad 500 firm w Polsce.

Źródło: Millennium TFI

Oceń ten artykuł: