Najważniejsze osoby w państwie m. in. Prezydent, Premier, ministrowie, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, posłowie i senatorowie, mogą zostać pociągnięte do

Millennium TFI, w ramach współpracy z firmą informatyczną Comarch, wkrótce zaoferuje przedsiębiorcom automatyczną obsługę procesów związanych z wdrożeniem Pracowniczych  Planów

Nabycie nieruchomości w drodze darowizny, a następnie jej sprzedaż przed upływem 3 lat liczonych od końca roku, w którym uzyskano

Zwrot części wkładu nie powoduje u wspólnika przysporzenia majątkowego, a więc przychodu z działalności gospodarczej. W wyniku zwrotu wkładu wspólnik