Państwo polskie zarejestrowane w USA jako firma

Państwo polskie zarejestrowane w USA jako firma

Państwo polskie zarejestrowane w USA jako firma

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosił się obywatel ze skargą o naruszenie praw obywatelskich i prośbą o interwencję w sprawie widniejącego w amerykańskim rejestrze przedsiębiorców podmiotu pod nazwą POLAND REPUBLIC OF.

Rejestr prowadzony jest przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission). Nosi nazwę EDGAR. Wnoszący o zajęcie się sprawą obywatel zwrócił uwagę, że widniejący w tym rejestrze podmiot POLAND REPUBLIC OF ma logo identyczne z godłem Polski, a opis i zamieszczone tam informacje wskazują, że Ministerstwo Finansów zarejestrowało w Stanach Zjednoczonych Polskę jako firmę. Zgłaszający wyraził obawę o możliwość naruszenia przez resort finansów art. 1 Konstytucji RP stanowiący, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Rzecznik Praw Obywatelskich w lutym 2020 r. o rozpoznanie skargi i odpowiedź na nią zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych.

We wtorek 8 września, odpowiedzi na skargę udzielił podsekretarz stanu w MSZ, Maciej Lang. Jak wyjaśnił, wpisu zamieszczonego na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych rzeczywiście dokonał Minister Finansów w związku z emisją polskich obligacji Skarbu Państwa na rynku USA. Zarejestrowanie w EDGAR’ze jest warunkiem dopuszczenia emisji obligacji na tamtejszy rynek. Przypomniał, że ostatnia emisja takich obligacji odbyła się w 2016 roku. Podsekretarz stwierdził, że to nie do kompetencji MSZ należy badanie zasadności skargi obywatela na naruszenie praw obywatelskich, niemniej: „Zdaniem MSZ, rejestracja w systemie EDGAR nie ma prawnomiędzynarodowych konsekwencji dla statusu Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności nie nadaje Polsce charakteru firmy” (VII.600.8.2020).

źródło: www.rpo.gov.pl

Oceń ten artykuł: